CIFP Emilio Campuzano LHII

Bilbao

Plaza Santos Juanes, 7 (Atxuri)
48006 Bilbao
Tel.: 94 433 33 05
Faxa: 94 433 18 93
www.atxuri.net

Zuzendaria

Sergio Perosanz

LHIK-ko Prestakuntza-Eskaintza Emilio Campuzano LHII

Prestakuntza ZikloaEreduaErregimena
Ibilgailu automobilen elektromekanikaA-B-D / Aegunekoa/gauekoa
Telekomunikazio instalazioakAegunekoa
Inprimaketa grafikoaA-D / Aegunekoa/gauekoa
Instalazio elektriko eta automatikoakA-B-Degunekoa
Mantentzen-lan elektromekanikoaAarratsaldekoa
MekanizazioaA-B-D / Aegunekoa/arratsaldekoa
Aurreinprimaketa digitalaA-Degunekoa
Postinprimaketa eta akabera grafikoaA-Darratsaldekoa

Prestakuntza ZikloaEreduaErregimena
Automazizazioa eta robotika industrialA-Degunekoa
Fabrikazio mekanikoko diseinuaAegunekoa
Argitalpen inprimatuen eta multimedia-argitalpen diseinu eta edizioaAgauekoa
Mantentze-lan elektronikoaA-Dgauekoa
Produkzio grafikoaren diseinu eta kudeaketaA-B-Degunekoa
Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioaAgauekoa
Eraikuntza proiektuakA / Aegunekoa / gauekoa
Telekomunikazio eta informatika sistemakA-B-Degunekoa
Sistema elektroteknikoak eta automatizatuakAgauekoa

Lanbide Konpetentziak Egiaztatzeko Prozedura