Lege-abisu honek (aurrerantzean «lege-abisua») IKASLAN BIZKAIAren (egoitza soziala PAJARES, 34, SANTURTZI, 48980, BIZKAIA eta IFK zk. G48818371) www.ikaslanbizkaia.eus Interneteko atariko (aurrerantzean «webgunea») zerbitzuaren erabilera erregulatzen du.

Legeria

Oro har, IKASLAN BIZKAIAren eta bere webguneko zerbitzu elektronikoen erabiltzaileen arteko harremanak Espainiako legeriaren eta jurisdikzioaren pean daude.

Sinatzaileek beren-beregi egiten diote uko izan lezaketen foruari, eta SANTURTZIKO epaitegi eta auzitegietara jotzeko konpromisoa hatzen dute kontratuaren baldintza hauen inguruko interpretazioan edo egikaritzean sortu litezkeen eztabaidak konpontzeko.

Edukia eta erabilera

Erabiltzaileak badaki eta onartu egiten du webgune hau erabiltzeak ez dakarrela inola ere IKASLAN BIZKAIArekin merkataritza-harreman bati hasiera ematerik.

Webgunearen titularra ez da identifikatzen kolaboratzaileek webgunean emandako iritziekin. Enpresak eskubidea izango du aurre-abisurik gabe webgunean egoki deritzen aldaketak egiteko; horrez gain, webgunearen bidez ematen diren eduki eta zerbitzuak aldatu, kendu edo gehitu ahal izango ditu, eta baita eduki eta zerbitzu horiek zerbitzarietan aurkeztuta edo lokalizatzeko modua aldatu ere.

Jabetza intelektuala eta industriala

Webgunetako edukia, diseinu grafikoa eta kodeak IKASLAN BIZKAIAren jabetza intelektualekoak dira; horrenbestez, debekatuta dago horiek erreproduzitzea, zabaltzea, publikoki jakinaraztea, aldatzea edo webguneetako edukiarekin egin daitekeen beste edozein moldaketa egitea, iturriak aitortuz ere ez, IKASLAN BIZKAIAren idatzizko baimena izatekotan izan ezik. Enpresaren webguneetako edukietan ageri diren merkataritza-izenak, markak edo edozein motatako ikurrak beren jabeenak dira, eta legez babestuta daude.

Loturak (estekak)

IKASLAN BIZKAIAren webguneetan dauden loturen (esteken) xedea informazioa ematea da, eta ez da inola ere lotura horiek proposatzea, gomendatzea edo horiek ikusteko gonbita egitea.

Konfidentzialtasuna eta datuen babesa

2016ko apirilaren 27ko DBEOak aurreikusitakoari jarraikiz, IKASLAN BIZKAIAk erabiltzaileari jakinarazten dio IKASLAN BIZKAIAk berarentzat eta bere ardurapean sortutako datu pertsonalen tratamendu automatizatua darabilela erabiltzailearekiko duen harremana mantendu eta kudeatzeko lanak egin eta informazioa emateko. Honako baldintza orokor hauek onartzerakoan, erabiltzaileak ezinbesteko zenbait datu eman beharko dizkio IKASLAN BIZKAIAri, hark bere zerbitzuak eman ahal izateko.

Fitxategi- eta formulario-erregistroa

Erregistro-formularioa betetzea derrigorrezkoa da webgunean eskainitako zenbait zerbitzu atzitu eta gozatzeko. Eskatutako datu pertsonalak ematen ez badira edo datuen babeserako politika hau ez onartzen ez bada, ezin izango da datu pertsonalak behar dituzten eskaintzetan izena eman, erregistratu edo horietan parte hartu.

2016ko apirilaren 27ko DBEOan aurreikusitakoari jarraikiz, jakinarazten dizugu erabiltzaile gisa erregistratzerakoan emandako datuak IKASLAN BIZKAIAren (IFK zk. G48818371, egoitza PAJARES 34, SANTURTZI, 48980, BIZKAIA) titulartasuneko fitxategi batean gehituko direla. Bertan, dagozkion neurriak ezarri dira.

Emandako datuen zehaztasuna eta egiazkotasuna

Erabiltzailea da emandako datuen zehaztasunaren eta egiazkotasunaren erantzule bakarra, eta IKASLAN BIZKAIAK ez du horren gaineko erantzukizunik izango. Erabiltzaileak izango dira emandako datu pertsonalen zehaztasuna, indarraldia eta egiazkotasuna bermatzeko arduradun eta erantzule, eta datu horiek eguneratuta mantentzeko konpromisoa hartzen dute. Erabiltzaileak informazio oso eta zuzena emateko konpromisoa hartzen du erregistro edo izen-emate fitxategian. IKASLAN BIZKAIAk ez du erantzukizunik izango berak sortu ez dituen edo hirugarrenek eman dituzten informazioei dagokienez; horrenbestez, ez du inongo erantzukizunik izango informazio hori erabiltzetik sortu litezkeen kalte hipotetikoen inguruan. IKASLAN BIZKAIAk bere webguneetan dagoen informazioa eguneratu, moldatu edo kentzeko eskubidea izango du, bai eta informazio hori mugatu edo sarbidea debekatzeko ere. IKASLAN BIZKAIA salbuetsita egongo da IKASLAN BIZKAIAk emandako baina hirugarrenek sortutako informazioan dauden akatsak, hutsak edo omisioak direla medio erabiltzaileak jasan ditzakeen kalte edo galeretatik.

Xedeak

Xedea IKASLAN BIZKAIAk erabiltzailearekiko duen harremana mantentzea eta kudeatzea da, baita informazioa ematea ere.

Adingabeak

Gure zerbitzuetako batzuk espezifikoki adingabeei zuzenduta egongo balira, IKASLAN BIZKAIAk gurasoen edo tutoreen baimena eskatuko du datuak jasotzeko edo, hala balegokio, datu horien tratamendu automatizatua egiteko.

Hirugarrenei datuak ematea

IKASLAN BIZKAIAk ez die hirugarrenei erabiltzaileen daturik lagako.

Datuen atzitzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurkaratzeko eskubideak gauzatzea (IkasEnplegu lan poltsa)

Zure komunikazioak bideratzeko aukera izango duzu, eta zure datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko, mugatzeko, eramateko eta aurkaratzeko eskubideak gauzatzeko, bidali mezu bat  www.ikaslanbizkaia.com Interneteko helbidera, mezu elektroniko bat dpd@ikaslan.net helbidera edo posta arruntaz: IKASLAN BIZKAIA, Erref. DBEO, PAJARES 34, SANTURTZI, 48980, BIZKAIAra. Aipatutako eskubide horiek gauzatu ahal izateko, zure nortasuna egiaztatzen duen Nortasun Agiri Nazionalaren edo zuzenbidean baliagarria den beste edozein agiriren fotokopia helarazi beharko diozu IKASLAN BIZKAIAri. Dena den, webgunean bertan ere egin daiteke datuen aldaketa edo zuzenketa, horretarako aldez aurretik zure erabiltzaile eta pasahitzarekin identifikatuta.

Segurtasun-neurriak

IKASLAN BIZKAIAk legeak izaera pertsonaleko datuak babesteko ezartzen dituen maila guztietako neurriak hartu ditu, eta, horrez gain, beste bitarteko eta neurri tekniko osagarri batzuk instalatzen saiatzen da IKASLAN BIZKAIAri emandako datuak galtzea, era desegokian erabiltzea, baimenik gabe erabiltzea eta lapurtzea saihesteko. Horrenbestez, IKASLAN BIZKAIA ez da datuen interferentziengatik, omisioengatik, etendurengatik, birus informatikoengatik, telefono-matxurengatik edo sistema elektroniko honen funtzionamendu operatiboaren deskonexioagatik gerta litezkeen kalte eta galeren erantzule izango, baldin eta IKASLAN BIZKAIAren borondateaz besteko kausengatik gertatzen baldin badira; era berean, ez da telefono-lineen, datu-prozesu zentroen, Interneteko sistemaren edo beste sistema elektroniko batzuen matxura edo gainkargengatik edo IKASLAN BIZKAIAren kontroletik kanpoko esku-hartzeak egiten dituzten hirugarrenengatik sortu litezkeen kalte eta galeren erantzule izango. Hala ere, erabiltzaileak argi izan behar du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla saihestezinak.

Onarpena eta baimena

Erabiltzaileak adierazten du datu pertsonalen babesaren inguruko informazioa jaso duela, eta, horrenbestez, IKASLAN BIZKAIAk datu horiek era automatizatuan tratatzea onartu eta horretarako baimena ematen duela, betiere honako datu pertsonalen babeserako politika honetan jasotako forma eta xedeekin. Atariak eskainitako zerbitzuetako batzuek datu pertsonalen babeserako aurreikuspen espezifikoak dituzten baldintza bereziak izan ditzakete.