Gure hitzarmenak izateaz gain, Ikaslan Bizkaian era guztietako erakundeekin elkarlanean aritu nahi dugu, euskal LHren gaitasunak hobetu eta zabalduko dituzten proiektuak eta ekimenak bultzatzeko. Ezagutzak, baliabideak eta beste erakunde eta pertsona batzuekiko harremanak bateratuz, berdintasunera, gizarteratzera, garapen profesionalera, berrikuntzara eta ingurumena zaintzera bideratutako proiektuak garatu ditzakegu.

Ikaslan ekosistema

Ikaslan Arabaren, Ikaslan Gipuzkoaren eta Ikaslan Bizkaiaren arteko lankidetza gako-faktorea da berritzailea eta eraginkorra izatez gain, EAEko produkzio-ehuneko etorkizuneko profesionalek heziketaren arloan dituzten premiei erantzuteko gaitasuna duen euskal Lanbide Heziketa publikoa sustatzeko.

Besteak beste, honako ekimen hauetan hartzen dugu parte:

Lurraldeko beste LHko ikastetxeen sareekin ere aritzen gara elkarlanean:

Hetel -150x150

Ikaslan Bizkaia EAEn

Administrazio publikoarekin lankidetzan aritzeak bermatu egiten du gure jarduera eta proiektuak bat datozela Euskadiren ildo estrategikoekin eta Europako eta Estatuko gidalerroekin. Halaber, Ikaslan Bizkaia Administrazioaren laguntzailea da politika publiko zein instituzionalak gauzatzeko.

Gaztedi Foroa

Ikaslan Bizkaia Gaztedi Foroari atxiki zitzaion 2013ko irailean, gazteriaren arloko politiketan diharduten erakundeen arteko koordinazioa errazteko asmoa duen ekimena. Gazteen, erakundeen eta beste gizarte-eragile batzuen artean hausnarketarako, eztabaidarako eta elkarrizketarako espazioak sortzea du foroak.

logo-gobierno-vasco-230x100

Ikaslan Bizkaia Estatuan

Espainiako gobernu- eta hezkuntza-erakundeekiko harremanak estutzeak Lanbide Heziketaren arloan herrialdeko beste eskualde batzuen jardunbide egokietara hurbiltzen gaitu. Ikaslan Bizkaiak Lanbide Heziketaren kalitatea hobetzea eta berdintasuna, nazioartekotzea edo ingurumenaren babesa bezalako neurriak ezartzea helburu duten Estatuko ekimenetan aktiboki parte hartzea bilatzen du.

Talentu Femeninoaren aldeko STEAM Aliantza

Espainiako Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak 2021eko otsailaren 11n abiarazi zuen ekimen hau, neska gazteen artean STEAM bokazioak bultzatzeko eta Espainian hezkuntza- eta lan-mailan dagoen genero-arrakala murrizteko asmoz.

Ikaslan Bizkaia, LHn berdintasuna lortzearen aldeko ekintza-esparruaren barruan, STEAM Aliantzaren erakunde laguntzaileetako bat da. Ondorioz, ekimenaren urteko planen sorreran eta arlo horietako genero-arrakalari buruzko txostenen eta azterlanen sorkuntzan aktiboki parte hartzen dugu.

Web Alianza STEAM

Ikaslan Bizkaia Europan

2023an Ikaslan Bizkaia EUproVET sarearekin elkartu da, Lanbide Heziketako hornitzaile europarrak ordezkatzen dituen elkartea, 2009an sortua. Batasun horrek Lanbide Heziketaren esparruan helburu komunak lortzen lagundu nahi du, kalitatezko LH bultzatuz eta egungo lan-merkatuaren beharretatik hurbilago.

EUproVET Lanbide Heziketako hornitzaile europarrak

EuProVetek Europako agendari laguntzen dio, lan-merkatuari eskulan kualifikatua emanez, gizarteratzen lagunduz, bai ekonomikoki bai sozialki, bizialdi osoko ikaskuntza sustatuz, goi-mailako hezkuntza-etapetarako sarbidea erraztuz eta Lanbide Heziketaren eta Hezkuntzaren Europako Esparru irekia sortuz.

Ikaslan Bizkaiaren eta EuProVeten arteko elkartze horrek funtsezko motorra izan nahi du Europa osoan LHren egungo eta etorkizuneko helburuak eta etengabeko ikaskuntza lortzeko, Europa mailako arduradun politikoen eta LHko hornitzaileen arteko noranzko biko komunikazio argia eta koherentea erraztuz.

Euprovet logo

Enpresa-eragileak

Enpresekin harremanetan egoteak hurbildu egiten digu lan-merkatuaren eta gure enpresa-ehunak dituen produkzio-beharrizanen errealitatea. Eragile horiekin lankidetzan aritzea lagungarria da gure ikasleen gaikuntza, ezagutzaren transferentzia eta berrikuntza-proiektuen garapena optimizatzen dituzten ekimenak bideratzeko.

Gizarte-eragileak

Asko dira Bizkaiko LHko sarearekin lan egin duten erakundeak, eta haiei esker Lanbide Heziketa hobetzeko eta dinamizatzeko proiektu ugari sortu dira. Espero dugu elkarlanerako sare hau gero eta gehiago haztea.