Oinarrizko Lanbide Heziketa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) gainditu ez duten baina ikasketekin jarraitu nahi duten pertsonei zuzenduta dago. Oinarrizko Prestakuntzako heziketa-zikloak doakoak eta nahitaezkoak dira, bi urte akademikoko iraupena dute (2000 ordu inguru), eta Lantokiko Prestakuntza Modulua barne hartzen dute. Horrek benetako esperientzia ematen du etorkizunean kalitatezko laneratzeko.

Zikloak iraupen aldakorreko lanbide-arloka taldekatzen dira, eta zikloa gainditzeak oinarrizko lanbide-teknikariaren titulua lortzea ahalbidetzen du. Ikasleek Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat egin ahal izango dute gehienez lau urtez. Lanbide-heziketa honek aukera ematen du Erdi Mailako zikloko ikasketekin zuzenean jarraitzeko, Batxilergoan jarraitzeko, horretarako gaitasunak onartzen badira, edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako titulua lortzeko, azken ebaluazio baten bidez. Oinarrizko Prestakuntzako ziklo batzuek aukera dute A, B edo D hizkuntza-ereduetan ikasteko.

Sartzeko baldintzak

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetan sartzeko, baldintza hauek bete behar dira aldi berean:

 • 15 urte beteta izatea eta 17 urte baino gehiago ez izatea.
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloa egina izatea edo, salbuespen gisa, bigarren ikasturtea egina izatea.
 • Irakasle-taldeak ikaslea Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo batean sartzeko proposatu izana.

Hiru urterako ibilbidea duen Oinarrizko Mailako Prestakuntza Zikloa, Hezkuntza Premia Bereziak dituzten ikasleentzat, honako baldintza hauek aldi berean betetzen badituzte:

 • Hezkuntza Sailaren Hezkuntza Laguntzako Premia Espezifikoen Erregistroan inskribatuta egotea.
 • Gutxienez DBHko 2. maila egina izatea.
 • Tutorearen kontseilu orientatzailea izatea, irakasle orientatzaileen bermearekin, irakasle-taldearen proposamena jasota.

Oinarrizko Mailako Prestakuntza Zikloa, hiru urteko ibilbidea duena, 17 urte edo gehiago dituzten pertsonentzat, baldin eta, aldi berean, honako baldintza hauek betetzen badituzte:

 • 7 urte edo gehiago izatea.
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza egin ez izana.

> Informazio gehiago

IKASTEN JARRAITU

Oinarrizko lanbide-titulua lortzen duten ikasleek aukera hauek izango dituzte:

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua lortzea.
 • Lanbide Heziketako erdi-mailako modulu bat zuzeneko sarbidearen bidez ikastea.
 • Batxilergoan sartzea.
OINARRIZKO ZIKLOETAKO MODULUAK

Oinarrizko Lanbide Heziketako heziketa-zikloek honako lanbide-modulu hauek izango dituzte:

 • Ezagutza-esparru teoriko-praktikoz osatutako moduluak, ikasleek gaitasun profesionalak eskuratzeko xedea dutenak.
 • Eduki-bloke komunei loturiko moduluak, gaitasun pertsonalak eta sozialak eta bizitzan zeharreko ikaskuntza etengabearen gaitasunak eskuratzea bermatuko dutenak. Bi hauek dira:
  • Komunikazioa eta Gizartea modulua
  • Zientzia Aplikatuak modulua
 • Lantokiko Prestakuntza modulua.
SARTZEKO KUPOAK

Plazen % 5 desgaitasunen bat duten pertsonentzat dira, eta beste % 5 goi-mailako edo errendimendu handiko kirolarientzat.

Gainerakoak honako kupo hauen arabera esleitzen dira. EAEn eskolatutako ikasleak/edo DBHn eskolatutako azken ikasturtea komunitate honetan eta:

 • DBHko 3. edo 4. mailara arte eginda eta izena ematen duen urte naturalean 17 urte baditu.
 • DBHko 3. edo 4. mailara arte egin badu eta izena ematen duen urte naturalean 16 urte baditu.
 • DBHko 3. mailara arte egina izatea eta izena ematen den urte naturalean 15 urte izatea.
 • DBHko 2. mailara arte egin badu eta izena ematen duen urte naturalean 16 urte baditu.
 • DBHko 2. mailara arte egin badu eta izena ematen duen urte naturalean 15 urte baditu.